НОВИНИ

Home / Новини
счетоводител бургас

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка

Включването на фактури в дневниците за покупки по ЗДДС като доказателство за извършена доставка   Каква е доказателствената тежест на отразяването на определена покупна фактура

данъчна ревизия на физическо лице

Разкриване на симулация на частен документ при данъчна ревизия на физическо лице

Разпределяне на доказателствената тежест при данъчна ревизия на физическо лице При твърдение за симулация в рамките на данъчна ревизия на физическо лице, тежестта на доказване

счетоводни услуги Бургас

Дистанционни продажби на стоки, намиращи се в Общността, когато доставчикът е установен в България

Счетоводители Бургас Съветват Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката  на стоки, за която са налице

Счетоводни услуги Бургас - Електронен интерфейс

Продажби на стоки, от трети страни, осъществявани от доставчици управляващи електронен интерфейс, установен в ЕС

Дистанционни продажби на стоки внасяне от трети страни – счетоводни услуги свързани с този вид операции Съгласно чл.152 , ал.5 от ЗДДС режим за дистанционни

счетоводни услуги бургас

Какви възможности дава регистрацията на IOSS

Общи положения и възможности за бизнеса и счетоводители Бургас Съгласно приложимото до 01 юли 2021г ДДС законодателство в държавите членки не трябва да се плаща

Call Now Button